Innhold om seilforeningen og historien

Æresbevisninger og hederstegn

Regler for innstilling og utnevnelse av æresmedlemmer og hederstegn. Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 19. mars 2013. 1. Æresmedlemskap i Bærum Seilforening. Rådet innstiller til Styret på kandidater som Rådet mener bør utnevnes til æresmedlem. Avstemmingen i Rådet skal være skriftlig og treffes med alminnelig flertall. Rådets leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Styret fremmer innstilling på…

Lover for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt 18. september 1921, sist endret 26. februar 2020. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1       Formål (1)       Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal…

Kontakt oss

Bærum Seilforening Postboks 539 1328 Høvik Organisasjonsnummer: 979 554 257 Bankkonto: 1450 13 58550 Epost: epost@bseil.no Besøksadresser: Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik Bruksveien 83, 1367 Snarøya Ytre Vassholmen, 1367 Snarøya Klikk her for å få opp lokasjonene våre i Google Maps  (Åpnes i egen side) Epostadresser: Du kan ta kontakt med klubben på følgende epostadresser: Styret Valgt…

Leie av lokaler

Om utleie og koronaviruset Dersom koronavirusutbruddet medfører at lokalet ikke kan benyttes til avtalt tid henstiller vi alle som leier hos Bærum Seilforening om å finne andre egnede datoer for leie av lokalet (ombooking er kostnadsfritt). Utleie av våre lokaler er en av Bærum Seilforening sine største inntektsmuligheter som går til vedlikehold av lokalene og…

Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 avholdes den 2. mars, kl.19:00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen. Forslagsfrist for saker til årsmøtet sendes til styret@bseil.no, innen 15.2.2016. Saksdokumenter blir publisert på denne siden. Årsmøte 2017: Saksliste Årsmelding 2016 (Sakslistens pkt 4). Resultatsregnskap 2016 (Sakslistens pkt 5). Balanseregnskap 2016 (Sakslistens pkt 5). Styrets saksliste med ny lov for BS 2017 (Sakslistens pkt 6). Sak 7…

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016, den 2. mars. Lokasjon: Scandic Hotel Fornebu kl 19:00. Adresse: Martin Linges vei 2. Meld inn saker til årsmøtet til styret@bseil.no innen 25.2.2016.   Saksdokumenter blir publiseert på denne siden Årsmelding 2015 Styrets saksliste, med ny forslag ny lov BS Valgkomiteens instilling 2016

Ekstraordinært årsmøte 2013 mars

Ekstraordinært årsmøte, avhpoldt for å godkjenne revidert regnskap og nye statutter for æresmedlemmer og ordner Klikk her for å laste opp innkallingen   Resultat 2012 Balanse 2012 Revisors beretning 2012   Klikk her for å laste opp saksliste om Regler for innstilling og utnevnelse av æresmedlemmer og hederstegn. Protokoll kommer når den er signert.