Innhold om seilforeningen og historien

Reservere rom til klubbaktiviteter

Interne brukere er selv ansvarlig til å booke rom til teori, kurs, foreldremøter, avslutninger, dugnad etc. Det sportslige går først men det er lurt å være ute i god tid. Benytt kalenderen under for å reservere rom / lokaler til aktiviteter i regi av klubbens klassser / grupper. (Klikk her for å åpne kalender i et…

Bestille nøkler

Her kan du bestille nøkler til klubbens anlegg på Sarbuvollen og i Bruksveien. Det er ulike nøkkelsystemer på de to anleggene. På Sarbuvollen vil jolleforeldre og andre som har behov for å åpne bommen og komme til rigger, ror og kjøl utenom treningstidene ha behov for nøkkel nr 3. Trenere, gruppeledere og andre med åpne/lukkeansvar trenger nøkkel…

Utleggsskjema

Utleggskjema må benyttes for å få refundert utlegg man har hatt på vegne av foreningen. Gå frem som følger Fyll ut skjemaet detaljert for hånd (print) eller digitalt. Fest små kvitteringer på et eller flere A4-ark med tape eller lim. Husk å nummerere det enkelte bilag. Eventuelt send digitale kvitteringer Scan inn skjema og ark…

Bli medlem

Bli medlem i Bærum Seilforening i dag! Som medlem i BS kommer du inn i et av Norges største seilmiljøer i både jolle og storbåtseiling. Vi tilbyr: Lån og leie av båter, brett og utstyr Mulighet til å trene og bruke foreningens utstyr til egen seiltrening Tilgang på noen av landets beste og mest erfarne…

Leie bryggeplass på Sarbuvollen

Seilforeningens formål med utleie av båtplasser er å kunne tilby disse til aktive regattaseilere, og ha tilgang til brygger ved større arrangementer. Det er en forutsetning at utleievirksomheten over tid skal gi foreningen et visst overskudd. Seilforeningen har få plasser – så det er i alle medlemmers interesse at båtplassene utnyttes best mulig, og tilbys…

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl. 20:00. Frist for å melde inn saker er 1. mars. Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl.20:00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen. Forslagsfrist for saker til årsmøtet sendes til styret@bseil.no, innen 1.mars-2018. Saksdokumenter blir publisert på denne siden etter hvert som de er klare. Årsmøte 2018: Saksliste ÅRSBERETNING 2017…

Æresbevisninger og hederstegn

Regler for innstilling og utnevnelse av æresmedlemmer og hederstegn. Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 19. mars 2013. 1. Æresmedlemskap i Bærum Seilforening. Rådet innstiller til Styret på kandidater som Rådet mener bør utnevnes til æresmedlem. Avstemmingen i Rådet skal være skriftlig og treffes med alminnelig flertall. Rådets leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Styret fremmer innstilling på…

Lover for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt 18. september 1921, sist endret ved årsmøtet 17. mars 2022. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1       Formål (1)       Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig…

Kontakt oss

Bærum Seilforening Postboks 539 1328 Høvik Organisasjonsnummer: 979 554 257 Bankkonto: 1450 13 58550 Lurer du på noe? Ta kontakt med korrekt person i styret eller klassekaptein i listene nedenfor. Besøksadresser: Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik Bruksveien 83, 1367 Snarøya Ytre Vassholmen, 1367 Snarøya Klikk her for å få opp lokasjonene våre i Google Maps  (Åpnes i…