Bli medlem i Bærum Seilforening i dag!

Som medlem i BS kommer du inn i et av Norges største seilmiljøer i både jolle og storbåtseiling.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å trene og bruke foreningens utstyr til seiling
 • Tilgang på noen av landets beste og mest erfarne trenere og seilere
 • Seiling fra våre klubbhus på Høvik, Snarøya og Ytre Vassholmen i Oslofjorden
 • Abonnement på SEILmagasinet rett i postkassa for alle medlemmer
 • Rabatt på sommerleir
 • Rabatt på leie av klubbhus til eget arrangement
 • Rabattavtale med Fornebu Bil
 • Seilerforsikring
 • Idrettsrabatt med SAS for flyreiser til og fra idrettsarrangement

Innmelding

Send e-post til medlem@bseil.no for innmelding. Inkluder følgende info i e-posten:

 • Type seilaktivitet (organisert eller kun i egen regi i fritid/ferie)
 • Seilgren: Jolle/brett/kjølbåt
 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefon
 • Medlemstype
  • Ved familiemedlemskap må personalia for alle familiemedlemmer oppgis

Du får så tilsendt faktura. Når den er betalt er medlemsregistreringen fullført.

Priser

Vedtatt på årsmøtet 15. mars 2018.

PrisMedlemsskap

1 000

Enkeltmedlem voksen (26-66 år)

650

Enkeltmedlem junior (tom. året man fyller 19)

450

Enkeltmedlem student/ungdom (20-25 år)

650

Senior (67 år og eldre)

1 500

Familiemedlemskap (hovedmedlem + ektefelle/samboer og barn under 20 år)

20 000

Livsvarig medlem*

10 000

Livsvarig medlem, ektefelle*

*) Tilleggsytelser som blir fakturert Bærum Seilforening, for eksempel Seilmagasinet, blir tilleggsfakturert forskuddsvis årlig.

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig på epost til medlem@bseil.no innen utgangen av et år for ikke å hefte for etterfølgende år.