Bli medlem i Bærum Seilforening i dag!

Som medlem i BS kommer du inn i et av Norges største seilmiljøer i både jolle og storbåtseiling.

Vi tilbyr:

 • Lån og leie av båter, brett og utstyr
 • Mulighet til å trene og bruke foreningens utstyr til egen seiltrening
 • Tilgang på noen av landets beste og mest erfarne trenere og seilere
 • Seiling fra våre klubbhus på Høvik, Snarøya og Ytre Vassholmen i Oslofjorden
 • Abonnement på SEILmagasinet rett i postkassa for alle medlemmer
 • Rabatt på sommerleir
 • Rabatt på leie av klubbhus til eget arrangement
 • 15 % kundebonus på alle skadeforsikringer hos Winterbergh forsikring.
 • Rabattavtale hos Fornebu Bil
 • Rabattavtale hos Flügger Farge
 • Seilerforsikring
 • Idrettsrabatt med SAS for flyreiser til og fra idrettsarrangement

Innmelding

Send e-post til medlem@bseil.no for innmelding. Inkluder følgende info i e-posten:

 • Type seilaktivitet (organisert eller kun i egen regi i fritid/ferie)
 • Seilgren: Jolle/brett/kjølbåt
 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefon
 • Medlemstype
  • Ved familiemedlemskap må personalia for alle familiemedlemmer oppgis

Du får så tilsendt faktura. Når den er betalt er medlemsregistreringen fullført.

Ved innmelding etter 1. august betaler man bare halv pris for resten av året.

Priser for 2020-2021

Vedtatt på årsmøtet 26. februar 2020.

PrisMedlemsskap

1 050

Enkeltmedlem voksen (26-66 år)

700

Enkeltmedlem junior (tom. året man fyller 19)

500

Enkeltmedlem student/ungdom (20-25 år)

50

Sommerleirmedlem (opp til 16 år)

700

Senior (67 år og eldre)

1 550

Familiemedlemskap (hovedmedlem + ektefelle/samboer og barn under 20 år)

20 000

Livsvarig medlem*

10 000

Livsvarig medlem, ektefelle*

*) Tilleggsytelser som blir fakturert Bærum Seilforening, for eksempel Seilmagasinet, blir tilleggsfakturert forskuddsvis årlig.

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig på epost til medlem@bseil.no innen utgangen av et år for ikke å hefte for etterfølgende år.

Sommerleirmedlemsskapet utløper automatisk ved årets slutt.