Bærum Seilforening

Postboks 539
1328 Høvik

Organisasjonsnummer: 979 554 257
Bankkonto: 1450 13 58550

Lurer du på noe? Ta kontakt med korrekt person i styret eller klassekaptein i listene nedenfor.

Besøksadresser:

    • Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik
    • Bruksveien 83, 1367 Snarøya
    • Ytre Vassholmen, 1367 Snarøya

Klikk her for å få opp lokasjonene våre i Google Maps 
(Åpnes i egen side)

Epostadresser:

Du kan ta kontakt med klubben på følgende epostadresser:

Generelle henvendelser epost@bseil.no
Medlemsskap medlem@bseil.no
Økonomi kasserer@bseil.no
Faktura/refusjon kasserer@bseil.no
Utleie eiendom utleie@bseil.no
Utleie brygger materiell@bseil.no
Styreleder leder@bseil.no
Regatta m.v. regatta@bseil.no
Kurs rekruttering@bseil.no
Sommerleir sommer@bseil.no
Tur og hav turoghav@bseil.no
Skagen Race skagen@bseil.no

Styret

Valgt på årsmøtet 29. mars 2023.

Vennligst ta kontakt pr e-post, ikke mobil. Styret er frivillig og er avhengig av å svare ut spørsmål når man har tid og anledning, samt dokumenterte henvendelser.

Funksjon Navn Telefon E-post
Styrets Leder og regatta Vidar Utne 934 66 066 leder@bseil.no
1. nestleder Erik Nodeland 911 86 901 kasserer@bseil.no
2. nestleder Hillevi Myhre 484 08 932 hillevi.myhre@gmail.com
Preben Høegh 934 98 898 sport@bseil.no
Sport/ rekruttering Tanja Strohhammer 945 22 016 tanjastrohhammer@yahoo.com / regatta@bseil.no
Drift og utleie hus/eiendom Lill Marie Solend utleie@bseil.no
Materiell/brygger Einar Slottan 906 10 405 materiell@bseil.no
Prosjektutvikling eiendom Reidar Berthelsen reidar.berthelsen@live.com
Ungdomsrepresentant Jenny Skirstad Pollen 405 51 490 jennyspollen@gmail.com
Varamedlem Tarjei Mo Batalden 904 74 557 tarjeimo@gmail.com
Varamedlem Annelise B. Kullmann 400 48 155 anneliseb.kullmann@gmail.com

Vennligst ta kontakt per e-post, ikke mobil.

Protokoller fra styremøter finnes her.

Kontaktpersoner i foreningen

Sist oppdatert april 2023

Klassekapteiner

Optimistjolle Tanja Strohhammer 945 22 016 tanjastrohhammer@yahoo.com
Brett Henrik W. Bøhm-Wang 928 09 752 brett@bseil.no
Laser voksne Espen Raggan 906 23 185 eraggan@gmail.com
Express Erling Poppe 922 06 042 erling@poppe-oldervoll.net
RS Feva sport@bseil.no
29’er Ole-Petter Pollen 917 71 451 ole-petter@pollenmaritime.no
Snipe Johan Mejlænder/
Steffen Skjønberg
917 06 948/415 47 939 goggen49@gmail.com/
steffenskjonberg@hotmail.com
Tur og hav Bjørn Hansen bjorn@sinbad.no

Trenerkoordinator

Trenerkoordinator Ole-Petter Pollen 917 71 451 trener@bseil.no

Rådet i Bærum Seilforening

Alle henvendelser til Rådet fra foreningens medlemmer skal tilstilles foreningens styre epost@bseil.no.

Valgt til Navn
2027 Espen Raggan
2027 Paul Skrede
2026 Susan Berentsen
2026 Christian Galtung Gundersen
2025 Jan Erik Stensrud
2025 Christine Walder
2024 Marianne Mogstad Solbakken
2024 Espen Kuhle


Rådet skal behandle;

1. Behandle alle forslag til endring i foreningens lover.

2. Foreta innstilling om innvotering av æresmedlemmer.

3. Utnevne medlemmer til høyere utmerkelser.

Alle innstillinger gis ved flertall av de fremmøtte. Avstemmingen skal være hemmelig når rådet behandler innstilling av æresmedlemmer.

Kontrollkomite

Medlem Kristine Pollen Briså brisaprivat@hotmail.com
Medlem Rune Tønnesen
Varamedlem Ingrid Danielsen
Varamedlem Espen Kuhle

Valgkomite

Leder Christian Myhre chr.myhre@gmail.com
Medlem Asta Stenhagen
Varamedlem Bjørn Hansen
Varamedlem

Revisorer

Revisorer i Bærum Seilforening er Morten Mero og Harald Masst, valgt på årsmøtet 29. mars 2023.