Regler for innstilling og utnevnelse av æresmedlemmer
og hedersbevisninger.

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 19. mars 2013. Oppdatert Årsmøte 29. Mars 2023

Bærum Seilforening har 3 hedersbevisninger:

1: Æresmedlemskap
2: Riddere av det hvite seil
3: BS-nålen

Forslag med begrunnelser på kandidater til hedersbevisningene, fremsettes til Styret
eller Rådet, og kan komme fra medlemmer, Styret eller Rådet. Forslagene vil bli
behandlet i Rådets møter.
Æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra Rådet og styret.
Tildeling av hedersbevisningene «Ridder av det hvite seil» og «BS-nålen» avgjøres av
Rådet og presenteres for årsmøtet, eller en lignende seremoni hvor alle medlemmer
er invitert.

1. Æresmedlemskap i Bærum Seilforening.

Et medlem som har gjort seg særdeles fortjent til å motta denne æresbevisning, kan
innstilles til æresmedlemskap. Æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte
etter innstilling fra Rådet og styret.
Æresmedlemmer kan bære Bærum Seilforeningens merke med vimpel og sløyfe.

2. Bærum Seilforenings hedersbevisning ”Ridder av det Hvite Seil”

Hedersbevisningen gis til medlemmer på grunnlag av fremragende sportslig innsats
og/eller ekstraordinær innsats for foreningens fremme.
Bærum Seilforenings hedersbevisning ”Ridder av det Hvite Seil” består av Bærum
Seilforenings merke; vimpel med krans.

3. BS nålen

Hedersbevisningen «BS nålen» gis til personer som har gjort en stor innsats for
foreningens fremme. Nålen kan også gis til personer som ikke er medlem av BS.

 

Æresbevisninger pr. 11. februar 2024

Dersom det er feil eller mangler i listene ta kontakt med styret@bseil.no

Æresmedlemmer Ridder av det hvite seil BS nålen / Hederstegn
Christian G. Gundersen 2024 Erik Nodeland 2024 Frode Vassholmen 2024 Harald Walder 2024
Ola Nygard 2024 Arne Hammersland 2024 Tarjei Mo Batalden 2023 Marius Ellingsen 2024
Gro Elvestad Moe 2023 Ole Petter Pollen 2023 Kristine Pollen Briså 2023 May Kristin Hansen Borgen 2024
Inge Magnar Olerud 2020 Asta Stenhagen 2023 Bjørn Hansen 2023 Jenny Skirstad Pollen 2024
Tom Skjønberg † 2019 Ellen Høegh 2023 Brynjulf Romslo Julie Sverdrup 2024
Christopher Guldahl Gundersen 2019 Espen Sandsdalen 2020 Bjørn Vadholm 2020 Marie Stenhagen 2024
Marthe Enger Eide 2019 Erik Poppe 2020 Reidar Berthelsen 2020 Anine Skjæret Halstensen 2024
Claus Werenskiold 2018 Espen Kuhle 2019 Siri Gangaas 2019 Hedevig Nilsson 2024
Arne Sørlie 2018 Harald Masst 2019 Knut Fredrik Ramstad 2019 Gard Jakob Ørka 2024
Marianne Solbakken 2018 Bjørn Havsgaard 2019 Anne Nesset 2018 Cecilie Bjargo 2024
Peder Lunde Hanne Schøyen 2018 Trond Aasland 2018 Henrik Bøhmer-Wang 2024
Erik Lia 2014 Paul Skrede 2018 Claus Werenskiold 2018 Kristian Buan 2024
Birger Jansen 2014 Arne Sørlie 2018 Jan Erik Stensrud 2014 Roar Sohlman 2023
Ola Hvistendal Bjørn Brudevoll 2018 Ola Nygard Anne Grethe Sætrang 2023
Øivind Hoff Halvor Poulsson Vidar Utne 2014 Michael James Thomsen 2023
Terje Kleppan Christian G. Gundersen Inge Olerud 2014 Einar Slottan 2023
Edvard Haug Karin Rommen Susan Berentsen Jan Erik Stenserud
Harald Kilde Ståle Maurstad Gerd Mejlænder-Larsen Marthe Enger Eide
Hans Jacob Eide Janett Krefting Petter Hovind Tor Hove
Frøydis Karlsen Petter Kaalstad Arne Hammersland
Carine Bauer Liv Sinding-Larsen Bjørn Børresen
Jan Juliussen Gro Elvestad Moe Eivind Sinding-Larsen
Erik Lia Marianne Mogstad Solbakken Finn Hanssen
Greta Vassholmen Edward Haug Viktor Sinding-Larsen
Kristen Johnsen Terje Kleppan
Harald Solaas Kjell Norbom
Christopher Guldalh Gundersen Viktor Sinding-Larsen
Øystein Edwardsen Kjell Lunde
Birger Jansen Erich Kuhle
Bibbi Genhov Marit Kuhle
Stein Gareid Harald Kilde
Yngvar Dyvi Kari Kilde
Hans-Marius Dahl Ola Hvistendahl
Jorun Christensen Øivind Filip Hoff
Tore Ole Borgen Evelyn Aaslestad
Per Børen
†: Tildelt post mortem