Om utleie og koronaviruset

Dersom koronavirusutbruddet medfører at lokalet ikke kan benyttes til avtalt tid henstiller vi alle som leier hos Bærum Seilforening om å finne andre egnede datoer for leie av lokalet (ombooking er kostnadsfritt).

Utleie av våre lokaler er en av Bærum Seilforening sine største inntektsmuligheter som går til vedlikehold av lokalene og ideelt idrettsarbeid for barn, unge og voksne.

Dersom du, som leietaker, likevel ønsker å avbestille lokalene gjelder de normale regler som ved inngåelsen av leieavtalen minus påløpte transaksjonsgebyr.

Til orientering:

I forbindelse med utvask av lokalene etter utleie blir dette gjort av profesjonelt mannskap og alle berøringssoner blir tatt en ekstra gang.

Bærum Seilforening har anlegg tre steder i Bærum: På Sarbuvollen ved Høvik, i Bruksveien på Snarøya og på Ytre Vassholmen i Oslofjorden utenfor Snarøya. Både klubbens medlemmer og andre interesserte kan leie anleggene, så lenge utleie ikke kommer i veien for de sportslige aktivitetene som drives derfra.

Leiepriser gjeldende fra 01.01.2020:

  • Sarbuvollen vinter: 6500 ,- (ikke medlem: 8500,-)
  • Sarbuvollen sommer: 8500,- (ikke medlem: 12 500,-)
  • Bruksveien 3800,- (ikke medlem: 4800,-)
  • Ytre Vassholmen: 1000,-

Både Sarbuvollen og Bruksveien er inkludert vask. Ytre Vassholmen kan kun leies av medlemmer. Sommersesongen er fra 1. april til 31. august.

Klikk her for å se tilgjengelighet og booke i utleiekalenderen.

Klikk her for å se leiekontrakt for Sarbuvollen (2020).

Avbestilling

  • Avbestilling kan gjøres 6 uker i forveien uten gebyr
  • Avbestilling inntil 2 uker før dato for leie krediteres med 50 %
  • Avbestillinger senere enn 2 uker før dato for leie blir belastet med 100 %

Bestilling og betaling gjøres via kalenderen nedenfor. Les gjennom leieavtalen for lokalet du skal leie før bestilling. Ved bestilling forutsettes avtale gjennomgått og akseptert. Du tar selv kontakt med utleie@bseil.no 2-3 dager før dagen du har leid lokale for å få informasjon om nøkkel til huset, og eventuelle andre praktiske spørsmål.

Våre lokaler