Bærum Seilforening holder årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00.

Årsmøtet fant sted i klubbhuset i Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik.

Last ned protokoll fra årsmøtet her (PDF)

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent(er), sekretær(er) og to protokollunderskrivere
 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 4. Behandling av foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (Årsmelding; PDF)
 5. Behandling av foreningens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. (Regnskap; PDF)
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent (Styrets forslag, PDF)
 8. Vedta foreningens budsjett
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan (Styrets forslag, XLSX)
 10. Foreta valg til (Valgkomiteens innstillinger; PDF)
  1. Styret
  2. Kontrollkomité
  3. Revisor
  4. Rådet
  5. Valgkomité (Styrets innstilling; PDF)
  6. Æresmedlemmer

Årsmøteprotokoll er tilgjengelig her (PDF).