Referatene fra styremøtene i Bærum Seilforening publiseres fra årsmøtet 2020 på denne siden. Lovene åpner for at styret i enkelte saker kan la være å offentliggjøre opplysninger. I utgangspunktet ønsker styret å være åpne i sitt arbeid, og kan kontaktes på styret@bseil.no ved spørsmål rundt dette.

2024

2023

2022

2021

2020