Årsmøtet 2019 avholdes den 26. mars, kl. 19.00.

Årsmøtet 2019 i Bærum Seilforening ble avholdt 26. mars 2019. Møtet startet klokka 19.00.

Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen, Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik

Frist for innsending av saker til årsmøtet var 12. mars.

Signert årsmøteprotokoll kan lastes ned her (PDF)

Merk: Protokollen ble rettet 21. juni 2019. Les mer her.

Saksliste, publisert 19. mars 2019

Sakslisten er etter Bærum Seilforenings lover

Sakslisten kan også lastes ned her (PDF)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) og to protokollunderskrivere
 4. Behandling av foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (Årsmelding 2018; PDF)
 5. Behandling av foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
  Se egen saksliste fra styret (PDF)
 7. Fastsette medlemskontingent (styrets forslag; PDF)
 8. Vedta foreningens budsjett (presenteres på årsmøtet)
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan (PDF)
 10. Foreta valg til

Signert protokoll (endret 21. juni 2019)