Enkeltsider for årsmøtene

Årsmøte 2023

Bærum Seilforening holder årsmøte 29. mars 2023 Møtet holdes fysisk i klubbhuset på Sarbuvollen på Høvik og starter kl. 18.00. Fullstendig saksliste publisert her onsdag 22. mars. Saker til behandling skulle vært styret i hende senest 15. mars. Saksliste Protokoll for Årsmøtet:Her finner du signert protokoll for Årsmøtet 2023

Årsmøte 2022

Bærum Seilforening holdt årsmøte 17. mars 2022. Årsmøtet ble avholdt fysisk i klubbhuset på Sarbuvollen på Høvik og startet kl 19. Fullstendig saksliste publisert torsdag 10. mars. Saker til behandling hadde frist torsdag 3. mars. Protokoll fra årsmøtet finnes her. Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Velge ordstyrer, sekretær og to protokollunderskrivere Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden…

Årsmøte 2021

Bærum Seilforening holder årsmøte 26. mai 2021. Årsmøtet holdes digitalt kl. 21.00. Informasjon om digital deltakelse blir sendt ut til medlemmene. Styret besluttet 7. april at årsmøtet skal utsettes ytterligere, til 26. mai 2021. Det er med håp om å kunne gjennomføre et fysisk møte, men om det må gjennomføres digitalt, ønsker vi å gi…

Årsmøte 2020

Bærum Seilforening holder årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00. Årsmøtet fant sted i klubbhuset i Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik. Last ned protokoll fra årsmøtet her (PDF) Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Velge dirigent(er), sekretær(er) og to protokollunderskrivere Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Behandling av foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (Årsmelding; PDF) Behandling av foreningens regnskap…

Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 avholdes den 26. mars, kl. 19.00. Årsmøtet 2019 i Bærum Seilforening ble avholdt 26. mars 2019. Møtet startet klokka 19.00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen, Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik Frist for innsending av saker til årsmøtet var 12. mars. Signert årsmøteprotokoll kan lastes ned her (PDF) Merk: Protokollen ble rettet 21. juni 2019. Les…

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl. 20:00. Frist for å melde inn saker er 1. mars. Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl.20:00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen. Forslagsfrist for saker til årsmøtet sendes til styret@bseil.no, innen 1.mars-2018. Saksdokumenter blir publisert på denne siden etter hvert som de er klare. Årsmøte 2018: Saksliste ÅRSBERETNING 2017…

Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 avholdes den 2. mars, kl.19:00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen. Forslagsfrist for saker til årsmøtet sendes til styret@bseil.no, innen 15.2.2016. Saksdokumenter blir publisert på denne siden. Årsmøte 2017: Saksliste Årsmelding 2016 (Sakslistens pkt 4). Resultatsregnskap 2016 (Sakslistens pkt 5). Balanseregnskap 2016 (Sakslistens pkt 5). Styrets saksliste med ny lov for BS 2017 (Sakslistens pkt 6). Sak 7…

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016, den 2. mars. Lokasjon: Scandic Hotel Fornebu kl 19:00. Adresse: Martin Linges vei 2. Meld inn saker til årsmøtet til styret@bseil.no innen 25.2.2016.   Saksdokumenter blir publiseert på denne siden Årsmelding 2015 Styrets saksliste, med ny forslag ny lov BS Valgkomiteens instilling 2016

Ekstraordinært årsmøte 2013 mars

Ekstraordinært årsmøte, avhpoldt for å godkjenne revidert regnskap og nye statutter for æresmedlemmer og ordner Klikk her for å laste opp innkallingen   Resultat 2012 Balanse 2012 Revisors beretning 2012   Klikk her for å laste opp saksliste om Regler for innstilling og utnevnelse av æresmedlemmer og hederstegn. Protokoll kommer når den er signert.