Enkeltsider for årsmøtene

Årsmøte 2024

Bærum Seilforening holder ekstraordinært årsmøte 20. mars 2024 Her er regnskapet for 2023 med noter for behandling Revisjonsberetning for regnskapsåret 2023 Årsmøtet holdes elektronisk – alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent for 2024 vil motta innkalling på epost. Innloggingsdetaljer og avstemming for å godkjenne årsregnskapet for 2024 kommer i denne epost. Presentasjon…

Årsmøte 2023

Bærum Seilforening holder årsmøte 29. mars 2023 Møtet holdes fysisk i klubbhuset på Sarbuvollen på Høvik og starter kl. 18.00. Fullstendig saksliste publisert her onsdag 22. mars. Saker til behandling skulle vært styret i hende senest 15. mars. Saksliste Protokoll for Årsmøtet:Her finner du signert protokoll for Årsmøtet 2023

Årsmøte 2022

Bærum Seilforening holdt årsmøte 17. mars 2022. Årsmøtet ble avholdt fysisk i klubbhuset på Sarbuvollen på Høvik og startet kl 19. Fullstendig saksliste publisert torsdag 10. mars. Saker til behandling hadde frist torsdag 3. mars. Protokoll fra årsmøtet finnes her. Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Velge ordstyrer, sekretær og to protokollunderskrivere Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden…

Årsmøte 2021

Bærum Seilforening holder årsmøte 26. mai 2021. Årsmøtet holdes digitalt kl. 21.00. Informasjon om digital deltakelse blir sendt ut til medlemmene. Styret besluttet 7. april at årsmøtet skal utsettes ytterligere, til 26. mai 2021. Det er med håp om å kunne gjennomføre et fysisk møte, men om det må gjennomføres digitalt, ønsker vi å gi…

Årsmøte 2020

Bærum Seilforening holder årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00. Årsmøtet fant sted i klubbhuset i Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik. Last ned protokoll fra årsmøtet her (PDF) Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Velge dirigent(er), sekretær(er) og to protokollunderskrivere Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Behandling av foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (Årsmelding; PDF) Behandling av foreningens regnskap…

Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 avholdes den 26. mars, kl. 19.00. Årsmøtet 2019 i Bærum Seilforening ble avholdt 26. mars 2019. Møtet startet klokka 19.00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen, Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik Frist for innsending av saker til årsmøtet var 12. mars. Signert årsmøteprotokoll kan lastes ned her (PDF) Merk: Protokollen ble rettet 21. juni 2019. Les…