Innhold om seilforeningen og historien

Årsmøte 2021

Bærum Seilforening holder årsmøte 26. mai 2021. Årsmøtet holdes digitalt kl. 21.00. Informasjon om digital deltakelse blir sendt ut til medlemmene. Styret besluttet 7. april at årsmøtet skal utsettes ytterligere, til 26. mai 2021. Det er med håp om å kunne gjennomføre et fysisk møte, men om det må gjennomføres digitalt, ønsker vi å gi…

Styrereferater

Referatene fra styremøtene i Bærum Seilforening publiseres fra årsmøtet 2020 på denne siden. Lovene åpner for at styret i enkelte saker kan la være å offentliggjøre opplysninger. I utgangspunktet ønsker styret å være åpne i sitt arbeid, og kan kontaktes på styret@bseil.no ved spørsmål rundt dette. Konstituerende styremøte 3. juni 2021 Styremøte 10. mai 2021…

Årsmøte 2020

Bærum Seilforening holder årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00. Årsmøtet fant sted i klubbhuset i Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik. Last ned protokoll fra årsmøtet her (PDF) Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Velge dirigent(er), sekretær(er) og to protokollunderskrivere Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Behandling av foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (Årsmelding; PDF) Behandling av foreningens regnskap…

Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 avholdes den 26. mars, kl. 19.00. Årsmøtet 2019 i Bærum Seilforening ble avholdt 26. mars 2019. Møtet startet klokka 19.00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen, Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik Frist for innsending av saker til årsmøtet var 12. mars. Signert årsmøteprotokoll kan lastes ned her (PDF) Merk: Protokollen ble rettet 21. juni 2019. Les…

Reservere rom til klubbaktiviteter

Interne brukere er selv ansvarlig til å booke rom til teori, kurs, foreldremøter, avslutninger, dugnad etc. Det sportslige går først men det er lurt å være ute i god tid. Benytt kalenderen under for å reservere rom / lokaler til aktiviteter i regi av klubbens klassser / grupper. (Klikk her for å åpne kalender i et…

Bestille nøkler

Her kan du bestille nøkler til klubbens anlegg på Sarbuvollen og i Bruksveien. Det er ulike nøkkelsystemer på de to anleggene. På Sarbuvollen vil jolleforeldre og andre som har behov for å åpne bommen og komme til rigger, ror og kjøl utenom treningstidene ha behov for nøkkel nr 3. Trenere, gruppeledere og andre med åpne/lukkeansvar trenger nøkkel…

Utleggsskjema

Utleggskjema må benyttes for å få refundert utlegg man har hatt på vegne av foreningen. Gå frem som følger Fyll ut skjemaet detaljert for hånd (print) eller digitalt. Fest små kvitteringer på et eller flere A4-ark med tape eller lim. Husk å nummerere det enkelte bilag. Eventuelt send digitale kvitteringer Scan inn skjema og ark…

Bli medlem

Bli medlem i Bærum Seilforening i dag! Som medlem i BS kommer du inn i et av Norges største seilmiljøer i både jolle og storbåtseiling. Vi tilbyr: Lån og leie av båter, brett og utstyr Mulighet til å trene og bruke foreningens utstyr til egen seiltrening Tilgang på noen av landets beste og mest erfarne…

Leie bryggeplass på Sarbuvollen

Seilforeningens formål med utleie av båtplasser er å kunne tilby disse til aktive regattaseilere, og ha tilgang til brygger ved større arrangementer. Det er en forutsetning at utleievirksomheten over tid skal gi foreningen et visst overskudd. Seilforeningen har få plasser – så det er i alle medlemmers interesse at båtplassene utnyttes best mulig, og tilbys…

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl. 20:00. Frist for å melde inn saker er 1. mars. Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl.20:00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen. Forslagsfrist for saker til årsmøtet sendes til styret@bseil.no, innen 1.mars-2018. Saksdokumenter blir publisert på denne siden etter hvert som de er klare. Årsmøte 2018: Saksliste ÅRSBERETNING 2017…