Innhold om seilforeningen og historien

Årsmøte 2021

Bærum Seilforening holder årsmøte 26. mai 2021. Årsmøtet holdes digitalt kl. 21.00. Informasjon om digital deltakelse blir sendt ut til medlemmene. Styret besluttet 7. april at årsmøtet skal utsettes ytterligere, til 26. mai 2021. Det er med håp om å kunne gjennomføre et fysisk møte, men om det må gjennomføres digitalt, ønsker vi å gi…

Styrereferater

Referatene fra styremøtene i Bærum Seilforening publiseres fra årsmøtet 2020 på denne siden. Lovene åpner for at styret i enkelte saker kan la være å offentliggjøre opplysninger. I utgangspunktet ønsker styret å være åpne i sitt arbeid, og kan kontaktes på styret@bseil.no ved spørsmål rundt dette. Styremøte 12. oktober 2021 (med klassekapteiner) Styremøte 14. september…

Årsmøte 2020

Bærum Seilforening holder årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00. Årsmøtet fant sted i klubbhuset i Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik. Last ned protokoll fra årsmøtet her (PDF) Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Velge dirigent(er), sekretær(er) og to protokollunderskrivere Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Behandling av foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (Årsmelding; PDF) Behandling av foreningens regnskap…

Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 avholdes den 26. mars, kl. 19.00. Årsmøtet 2019 i Bærum Seilforening ble avholdt 26. mars 2019. Møtet startet klokka 19.00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen, Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik Frist for innsending av saker til årsmøtet var 12. mars. Signert årsmøteprotokoll kan lastes ned her (PDF) Merk: Protokollen ble rettet 21. juni 2019. Les…

Reservere rom til klubbaktiviteter

Interne brukere er selv ansvarlig til å booke rom til teori, kurs, foreldremøter, avslutninger, dugnad etc. Det sportslige går først men det er lurt å være ute i god tid. Benytt kalenderen under for å reservere rom / lokaler til aktiviteter i regi av klubbens klassser / grupper. (Klikk her for å åpne kalender i et…

Bestille nøkler

Her kan du bestille nøkler til klubbens anlegg på Sarbuvollen og i Bruksveien. Det er ulike nøkkelsystemer på de to anleggene. På Sarbuvollen vil jolleforeldre og andre som har behov for å åpne bommen og komme til rigger, ror og kjøl utenom treningstidene ha behov for nøkkel nr 3. Trenere, gruppeledere og andre med åpne/lukkeansvar trenger nøkkel…