Innhold om seilforeningen og historien

Styrereferater

Referatene fra styremøtene i Bærum Seilforening publiseres fra årsmøtet 2020 på denne siden. Lovene åpner for at styret i enkelte saker kan la være å offentliggjøre opplysninger. I utgangspunktet ønsker styret å være åpne i sitt arbeid, og kan kontaktes på styret@bseil.no ved spørsmål rundt dette. 2023 2022 2021 2020

Årsmøte 2020

Bærum Seilforening holder årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00. Årsmøtet fant sted i klubbhuset i Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik. Last ned protokoll fra årsmøtet her (PDF) Saksliste Godkjenne de stemmeberettigede Velge dirigent(er), sekretær(er) og to protokollunderskrivere Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Behandling av foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger (Årsmelding; PDF) Behandling av foreningens regnskap…

Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 avholdes den 26. mars, kl. 19.00. Årsmøtet 2019 i Bærum Seilforening ble avholdt 26. mars 2019. Møtet startet klokka 19.00. Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen, Sarbuvollveien 21, 1363 Høvik Frist for innsending av saker til årsmøtet var 12. mars. Signert årsmøteprotokoll kan lastes ned her (PDF) Merk: Protokollen ble rettet 21. juni 2019. Les…

Reservere rom til klubbaktiviteter

Interne brukere er selv ansvarlig til å booke rom til teori, kurs, foreldremøter, avslutninger, dugnad etc. Det sportslige går først men det er lurt å være ute i god tid. Benytt kalenderen under for å reservere rom / lokaler til aktiviteter i regi av klubbens klassser / grupper. (Klikk her for å åpne kalender i et…